Nhà nghỉ 168 Motel-Macaron tại Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch, GPS: 24.9602,121.22

Điểm: 7.7

Mô tả:

168 Motel-Macaron is located in Zhongli City, a 10-minute drive from Zhongzheng Park. Free WiFi access is available in all areas. The property offers free parking.

Sao: 2

Ảnh 168 Motel-Macaron

Tính năng:

 • Hotels with parking
 • Hotels with restaurants
 • Room service
 • Non-smoking rooms
 • Family rooms
 • Internet access
 • Wi-Fi access throughout the hotel
 • Free Wi-Fi
 • Air conditioning
 • Parking at the hotel
 • Private parking at an adjacent location
 • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ 168 Motel-Macaron tại địa chỉ: Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ 168 Motel-Macaron hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Đài Loan, Houliao, village

Website: https://www.booking.com/

Đài Loan, Taoyuan, Trung Lịch

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Website: https://www.booking.com/

Đài Loan, Taoyuan, Bình Trấn

Website: https://www.booking.com/