Nhà nghỉ 318 Express Motel Guangyuan Micang Mountain tại Trung Quốc, Tứ Xuyên, 鼓城乡

Trung Quốc, Tứ Xuyên, 鼓城乡, GPS: 32.6016,106.4652

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, 318 Express Motel Guangyuan Micang Mountain offers accommodation in Gucheng County. It features free WiFi in all areas. The hotel is a 5-minute drive from Micang Mountain National Forest Park.

Ảnh 318 Express Motel Guangyuan Micang Mountain

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Hotels with restaurants
  • Room service
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Designated smoking spots
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ 318 Express Motel Guangyuan Micang Mountain tại địa chỉ: Trung Quốc, Tứ Xuyên, 鼓城乡 / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ 318 Express Motel Guangyuan Micang Mountain hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\