Nhà nghỉ 318 Express Motel Xichang tại Trung Quốc, Tứ Xuyên, Tây Xương

Trung Quốc, Tứ Xuyên, Tây Xương, GPS: 27.8891,102.2475

Điểm: 5

Mô tả:

318 Express Motel Xichang offers accommodation in Zhangjiatun. It features free WiFi in all areas. The motel is an 8-minute drive from Xichang Railway Station and Xichang Coach Station. It takes 10 minutes to drive to Qionghai Lake.

Ảnh 318 Express Motel Xichang

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Room service
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Designated smoking spots
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Secure parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ 318 Express Motel Xichang tại địa chỉ: Trung Quốc, Tứ Xuyên, Tây Xương / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ 318 Express Motel Xichang hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\