Nhà nghỉ Ace Hotel Suwon tại Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon, GPS: 37.2593,127.0292

Mô tả:

Situated in Suwon, 2.8 km from Hwaseong Fortress, Ace Hotel Suwon offers air-conditioned accommodation with free WiFi. Popular points of interest around the property include Suwon City Hall and Gyeonggi Arts Center.

Ảnh Ace Hotel Suwon

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Ace Hotel Suwon tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Ace Hotel Suwon hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Gyeonggi, Suwon

Website: https://www.booking.com/