Nhà nghỉ Бистра tại Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Berovo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Berovo, GPS: 41.6731,22.9095

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Бистра tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Berovo / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Бистра hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Bulgaria, Sandanski

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Bulgaria, Sandanski

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gabrovo, village

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Pehchevo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Bulgaria, Sandanski