Nhà nghỉ Bomipara (বমিপাড়া) tại Băng-la-đét

Băng-la-đét, GPS: 23.3604,92.2083

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Bomipara (বমিপাড়া) tại địa chỉ: Băng-la-đét / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Bomipara (বমিপাড়া) hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\