Nhà nghỉ Color Motel tại Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên, GPS: 25.015,121.3055

Điểm: 8.1

Mô tả:

Located within a 10-minute walk from Taoyuan Arts Centre, Color Motel offers rooms in Taoyuan. At the motel, the rooms come with a wardrobe. The private bathroom is equipped with a walk-in shower and massage bath.

Ảnh Color Motel

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Air conditioning

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Color Motel tại địa chỉ: Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Color Motel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Đài Loan

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Website: https://www.booking.com/

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Website: https://www.booking.com/

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên