Nhà nghỉ Jordan

11 đối tượng
bộ lọc

Jordan, Aqaba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Jordan, Amman, Abu-Nusair

Jordan, Amman

Jordan, Ma’an, Shaubak

Điện thoại: +962 7 7554 7048

Website: http://www.alnawatefcamp.com/

Jordan, Amman

Jordan, Amman

Có phải bạn đang tìm kiếm một nhà nghỉ thoải mái tại tại Jordan? Bạn đang lập kế hoạch cho một chuyến dã ngoại và muốn đặt trước một nơi để nghỉ ngơi trên đường đi? Bạn có muốn biết đâu là những nhà nghỉ nổi tiếng nhất thế giới? Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các cơ sở này, được chia theo thành phố để giúp hỗ trợ và tăng tốc độ tìm kiếm của bạn.\