Nhà nghỉ Гарм Чашма resort (санаторий) tại Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Garmchashma, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Garmchashma, village, GPS: 37.2027,71.5366

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Гарм Чашма resort (санаторий) tại địa chỉ: Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Garmchashma, village / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Гарм Чашма resort (санаторий) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Tang, village