Nhà nghỉ Gongzhuling Motel tại Trung Quốc, Cát Lâm, Công Chủ Lĩnh

Trung Quốc, Cát Lâm, Công Chủ Lĩnh, GPS: 43.5046,124.8124

Mô tả:

Gongzhuling Motel offers accommodation in Gongzhuling. Free WiFi is available in all areas.

Ảnh Gongzhuling Motel

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Gongzhuling Motel tại địa chỉ: Trung Quốc, Cát Lâm, Công Chủ Lĩnh / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Gongzhuling Motel hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\