Nhà nghỉ Gravelbourg Inn tại Canada, Saskatchewan, Gravelbourg

Canada, Saskatchewan, Gravelbourg, GPS: 49.8736,-106.5467

Điểm: 9.1

Mô tả:

Gravelbourg Inn provides free WiFi and rooms with air conditioning in Gravelbourg. Guests can enjoy city views. The rooms in the motel are equipped with a coffee machine. Guest rooms will provide guests with a microwave.

Sao: 2

Ảnh Gravelbourg Inn

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Pets allowed
  • Non-smoking rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Smoke-free hotel
  • Air conditioning
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Gravelbourg Inn tại địa chỉ: Canada, Saskatchewan, Gravelbourg / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Gravelbourg Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Canada, Saskatchewan, Assiniboia

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Canada, Saskatchewan, Moose Jaw

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Canada, Saskatchewan, Moose Jaw

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Canada, Saskatchewan, Assiniboia

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Canada, Saskatchewan, Assiniboia

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Canada, Saskatchewan, Moose Jaw