Nhà nghỉ Hotel El Ceibo tại Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito, GPS: 8.8203,-82.97

Điện thoại: +506 2773 3025

Website: https://www.facebook.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Hotel El Ceibo tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Hotel El Ceibo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Sao: 1

Hỗ trợ xe lăn: No

Costa Rica