Nhà nghỉ Khusbu Hotel & Lodge tại Nepal, Eastern Development Region, Ghurmi, village

Nepal, Eastern Development Region, Ghurmi, village, GPS: 26.8306,86.2533

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Khusbu Hotel & Lodge tại địa chỉ: Nepal, Eastern Development Region, Ghurmi, village / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Khusbu Hotel & Lodge hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Central Development Region, Haatdada, village

Điện thoại: 049-400001

Nepal, Central Development Region, Gaur, Nepal

Nepal, Eastern Development Region, Bhardaha, village

Nepal, Central Development Region, Haatdada, village

Nepal, Central Development Region, Haatdada, village