Nhà nghỉ Linyi Moon Bay Hotel tại Trung Quốc, Sơn Đông, Yinqueshan

Trung Quốc, Sơn Đông, Yinqueshan, GPS: 35.0652,118.3137

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Linyi Moon Bay Hotel offers accommodation with free parking. Free WiFi is accessible in all areas.

Sao: 2

Ảnh Linyi Moon Bay Hotel

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Linyi Moon Bay Hotel tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, Yinqueshan / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Linyi Moon Bay Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 临沭街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 临沭街道