Nhà nghỉ Merhaba tại Eritrea, Gash-Barka Region, Barentu

Eritrea, Gash-Barka Region, Barentu, GPS: 15.1037,37.5884

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Merhaba tại địa chỉ: Eritrea, Gash-Barka Region, Barentu / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Merhaba hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\