Nhà nghỉ مهمانسرای برق tại Iran, Yazd Province, Yazd

Iran, Yazd Province, Yazd, GPS: 31.9326,54.3208

Điện thoại: +983535225866

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ مهمانسرای برق tại địa chỉ: Iran, Yazd Province, Yazd / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ مهمانسرای برق hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Iran, Yazd Province, Yazd

Điện thoại: 03537261275