Nhà nghỉ Amman tại Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm, GPS: 32.3148,35.0157

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Amman tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Tulkarm / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Amman hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Website: https://www.booking.com/

Israel, Center District, Netanya

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Anabta

Israel, Haifa District, Zichron Ya'akov

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Nablus