Nhà nghỉ Monte Rosa tại Syria, Rif Dimashq, البطرونة

Syria, Rif Dimashq, البطرونة, GPS: 33.6337,36.0318

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Monte Rosa tại địa chỉ: Syria, Rif Dimashq, البطرونة / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Monte Rosa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Liban, Baalbek District, Baalbek

Website: https://www.booking.com/

Liban, Aley District, Bmahray, village

Syria, Damascus, Damas

Syria, Rif Dimashq, البطرونة

Syria, Damascus, Damas

Syria, Damascus, Damas