Nhà nghỉ Motel 168 Shunde Ronggui Branch tại Trung Quốc, Quảng Đông, 红星村, village

Trung Quốc, Quảng Đông, 红星村, village, GPS: 22.7661,113.2624

Điểm: 10

Mô tả:

Motel 168 Shunde Ronggui Branch is set in Foshan, 27 km from Foshan Century Lotus Sports Center.

Tính năng:

  • Family rooms
  • Air conditioning

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Motel 168 Shunde Ronggui Branch tại địa chỉ: Trung Quốc, Quảng Đông, 红星村, village / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Motel 168 Shunde Ronggui Branch hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Quảng Đông, Baisha

Trung Quốc, Quảng Đông, 泮塘, village

Trung Quốc, Quảng Đông, Quảng Châu

Trung Quốc, Quảng Đông, 双水村, village