Nhà nghỉ Municipality Rest Camp tại Namibia, Erongo, Swakopmund

Namibia, Erongo, Swakopmund, GPS: -22.685,14.5276

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Municipality Rest Camp tại địa chỉ: Namibia, Erongo, Swakopmund / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Municipality Rest Camp hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\