Nhà nghỉ Rongcheng Haixing Motor Home tại Trung Quốc, Sơn Đông, 成山镇

Trung Quốc, Sơn Đông, 成山镇, GPS: 37.4095,122.6552

Mô tả:

Featuring a private beach area and free WiFi, Rongcheng Haixing Motor Home is located in Licun. Boasting a 24-hour front desk, this property also provides guests with a restaurant. Guests can enjoy sea views.

Ảnh Rongcheng Haixing Motor Home

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Rongcheng Haixing Motor Home tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 成山镇 / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Rongcheng Haixing Motor Home hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\