Nhà nghỉ Vardar Motel tại Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija, GPS: 41.1474,22.5222

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ Vardar Motel tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ Vardar Motel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: cắm trại, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gevgelija

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Kavadarci

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Gabrovo, village

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Kavadarci

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Berovo

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica