Nhà nghỉ YOUAin Hotel tại Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong

Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong, GPS: 35.2233,129.0844

Điểm: 6.7

Mô tả:

YOUAin Hotel offers free WiFi and rooms with air conditioning in Busan. The property is around a 15-minute walk from Pusan National University and 2.3 km from Beomeosa Temple. The accommodation features a 24-hour front desk.

Ảnh YOUAin Hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà nghỉ YOUAin Hotel tại địa chỉ: Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong / 49796 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà nghỉ YOUAin Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong

Website: https://www.booking.com/

Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong

Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong

Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong

Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong

Hàn Quốc, Busan, Oncheon 1-dong