Rạp phim trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

31 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://www.filmoteca.cat/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Villarroel, 100

Website: http://meliescinemes.com

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Verdi, 32

Website: http://www.cines-verdi.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Floridablanca, 135, 139

Điện thoại: +34 91 542 27 02

Website: http://www.cinesrenoir.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://imaxportvell.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Bejar, 53

Giờ mở cửa: 16:00 - 0:00

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Avinguda Diagonal, 508

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Girona, 173

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Ronda del General Mitre, 38

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer del Pi, 5

Website: http://www.cinemamalda.com

Giờ mở cửa: mo-su 15:00-23:30

Bạn không chỉ muốn xem một bộ phim hay, mà còn đắm chìm vào không gian tràn đầy hưng phấn trên màn bạc? Website của chúng tôi cho phép bạn có được trải nghiệm xem phim tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các rạp phim vào một danh sách duy nhất tại tại Barcelona (Catalonia), Tây Ban Nha!\