Rạp phim trong thị trấn Männedorf, Thụy Sĩ

đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Zürich, Männedorf

Điện thoại: 044 920 50 55

Website: http://www.kino-maennedorf.ch

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: "Kommt auf Anzahl und Länge der gezeigten Filme vor (ist ein Kino)"

Bạn không chỉ muốn xem một bộ phim hay, mà còn đắm chìm vào không gian tràn đầy hưng phấn trên màn bạc? Website của chúng tôi cho phép bạn có được trải nghiệm xem phim tuyệt vời nhất. Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các rạp phim vào một danh sách duy nhất tại tại Männedorf (Zürich), Thụy Sĩ!\