Thư viện Greenland

7 đối tượng
bộ lọc

Greenland, Nuuk, Tannenstrasse, 26

Website: http://www.katak.gl

Greenland, Maniitsoq

Greenland, Nuuk, Industrivej, 8

Greenland, Qaqortoq

Greenland, Aasiaat, Niels Egedes Vej, 71-73

Greenland, Nuuk, Kivioq, 1

Điện thoại: 362380

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Greenland? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\