Thư viện Iraq

273 đối tượng
bộ lọc

Iraq, Erbil, Harir

Iraq, Diyala, Rizgari

Iraq

Điện thoại: 009647504696014

Iraq

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Giờ mở cửa: Su-Th 09:00-15:00

Iraq

Điện thoại: 07701344988

Giờ mở cửa: Mo, Th 08:00-18:00

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Dhi Qar, قضاء الجبايش

Iraq

Điện thoại: 08433843452

Iraq, Dohuk, Semel

Điện thoại: 07507062891

Website: http://ayad.s.sleman

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Nineveh, Qaryat ash Shahid Yunis as Sabawi

Iraq, Sulaymaniyah, Darbandikhan

Điện thoại: 07702253859

Iraq, Baghdad, Bagdad

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Iraq? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\