Thư viện trong thị trấn Baja, Hungary

2 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Baja, Munkacsy Mihaly utca, 9

Điện thoại: +36 79/325-216

Website: http://www.bajaikonyvtar.hu/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo 14:00-18:00; Tu-Fr 10:00-18:00; Sa 08:00-12:00

Hungary, Great Plain and North, Baja, Telcs Ede utca, 12

Điện thoại: +36 79 322 - 741/105

Website: http://gyerek.bajaikonyvtar.hu/

Giờ mở cửa: Sep-Jun: Mo 14:00-18:00; Sep-Jun: Tu-Fr 10:00-18:00; Sep-Jun: Sa 08:00-12:00; Jul-Aug: Mo-Fr 09:00-17:00

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Baja (Great Plain and North), Hungary? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\