Thư viện Cộng hòa Macedonia

24 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Nikola Rusinski, 1

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Makedonski Brod, Partizanska, 12

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kriva Palanka

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Partizanski Odredi, 22

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Bulevar Gotse Delchev, 6

Điện thoại: +389 2 3120020

Website: http://www.acmacedonia.org/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-20:00; Sa 11:00-16:00

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Vinica

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Giờ mở cửa: Mo, We, Fr 11:00-14:30; Tu, Th 12:00-18:00; Sa[1] 11:00-15:00

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Cộng hòa Macedonia? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\