Thư viện trong thành phố Priština, Kosovo

9 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-20:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 08:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 08:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Website: http://www.biblioteka-ks.org/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 08:00-23:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Priština (District of Prishtina (01)), Kosovo? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\