Thư viện Cộng hòa Dân chủ Congo

11 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Giờ mở cửa: Lu-Ve 08:30-23:00

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tshopo, Kisangani

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa, Kasa-Vubu

Cộng hòa Dân chủ Congo, Tshopo, Kisangani

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa, Limete

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kongo-Central, Mbanza-Ngungu

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Kinshasa

Cộng hòa Dân chủ Congo, Ituri, Bunia

Website: http://biblio.unishabunia.org

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Cộng hòa Dân chủ Congo? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\