Thư viện trong thành phố Craiova, Romania

2 đối tượng
bộ lọc

Romania, Dolj, Craiova, Strada Tehnicii, 4

Điện thoại: +40251418844

Website: http://biblio.central.ucv.ro/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00; Sa-Su off

Romania, Dolj, Craiova, Strada Mihail Kogalniceanu, 9

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Craiova (Dolj), Romania? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\