Thư viện trong thị trấn Aarau, Thụy Sĩ

9 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau, Schanzmattelistrasse, 32

Điện thoại: +41 62 837 94 21

Website: http://nksa.ch/

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Điện thoại: +41 62 834 67 50

Website: http://mz.altekanti.ch/

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Website: http://marclandolt.ch/

Giờ mở cửa: Ask at hackerspace@marclandolt.ch

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau, Entfelderstrasse, 22

Điện thoại: +41 62 835 12 90

Website: https://www.ag.ch/

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau, Graben, 9

Điện thoại: +41 62 824 83 63

Website: http://www.ludothek-aarau.ch

Giờ mở cửa: Mo,We 14:00-16:30, Th 16:30-19:00, Sa 10:00-12:30

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau, Graben, 15

Điện thoại: +41 62 824 50 11

Website: http://www.stadtbibliothekaarau.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo 14:00-18:00; Tu-We, Fr 10:00-18:00; Th 10:00-20:00; Sa 09:00-18:00; Apr-Oct Su off; Oct-Apr 10:00-16:00

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Điện thoại: +41 62 835 23 62

Website: http://www.ag.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-We,Fr 08:30-18:00; Th 08:30-20:00; Sa 08:30-16:00; Su,PH off

Thụy Sĩ, Aargau, Aarau

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Aarau (Aargau), Thụy Sĩ? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\