Thư viện trong thị trấn Muttenz, Thụy Sĩ

3 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Basilea-Campiña, Muttenz, Grundenstrasse, 40

Điện thoại: +41 61 467 44 44

Website: https://www.fhnw.ch/

Thụy Sĩ, Basilea-Campiña, Muttenz, Bruhlweg, 3

Điện thoại: +41 61 462 01 90

Website: http://www.frauenverein-muttenz.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Thụy Sĩ, Basilea-Campiña, Muttenz, Grundenstrasse, 30

Điện thoại: +41 61 552 12 08

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Muttenz (Basilea-Campiña), Thụy Sĩ? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\