Thư viện Sudan

8 đối tượng
bộ lọc

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Website: http://lib.uofk.edu/

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-23:00

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, East Darfur State, Ed Daein

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Sudan? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\