Thư viện Đài Loan

650 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, 大學路二段, 1-20

Điện thoại: +886 03-8632838

Website: http://www.lib.ndhu.edu.tw/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: No

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Tam Nghĩa, Xin Sheng Lu , 9-21

Đài Loan, Tân Bắc, Fuzhi, village, Zhong Yang Lu Yi Duan 60Xiang , 101號

Giờ mở cửa: Tu-Sa 09:00-21:00

Đài Loan, Đài Nam, Hạ Doanh

Đài Loan

Đài Loan, Đài Nam, Nhân Đức

Đài Loan, 南台街, 1

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Taichung, Pingtian Village, village

Đài Loan, Nam Trang, Zhong Zheng Lu , 165

Đài Loan, 中興路一段, 163號

Điện thoại: 04-24962169

Giờ mở cửa: 08:00-21:00

Đài Loan, Danh Gian

Đài Loan, Viên Lâm, Chương Hóa

Điện thoại: +886 4 8347806

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đài Loan, Gia Nghĩa

Đài Loan, Phác Tử

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Đài Loan? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\