Thư viện Vương quốc Anh

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Bishopbriggs

Vương quốc Anh, Wales, Abercarn, village

Vương quốc Anh, Wales, Abergele

Vương quốc Anh, Church Street, 10

Điện thoại: +44 161 253 5886

Vương quốc Anh, Anh, Liverpool

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Scotland, Ayr

Vương quốc Anh, Anh, Alnwick

Điện thoại: +44 1665 602689

Website: http://mylibrary.co.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Alton, village

Website: http://www3.hants.gov.uk/

Vương quốc Anh, Anh, Alvechurch, village

Vương quốc Anh, Anh, Amersham

Giờ mở cửa: Mo,Su,PH off; Sa 09:30-17:00; We,Th 09:30-17:30; Tu,Fr 09:30-19:00

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Scotland, Dundee

Website: http://www.leisureandculturedundee.com/

Vương quốc Anh, Anh, Leeds

Vương quốc Anh, Anh, Arnold

Vương quốc Anh, Anh, Arnside, village

Vương quốc Anh, Anh, Bristol

Điện thoại: 0117 9288000

Website: http://www.bris.ac.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Vương quốc Anh, Anh, Arundel

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Vương quốc Anh? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\