Thư viện Vương quốc Anh

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Ash, village

Vương quốc Anh, Anh, Ashby de la Zouch

Vương quốc Anh, Anh, Ashington

Vương quốc Anh, Anh, Swallownest, village

Vương quốc Anh, Anh, Swallownest, village

Vương quốc Anh, Anh, Aston

Vương quốc Anh, Anh, Atherton

Vương quốc Anh, Anh, Aveley, village

Vương quốc Anh, Anh, Aveley, village

Vương quốc Anh, Anh, Kingston trên sông Hull

Vương quốc Anh, Anh, Nottingham

Vương quốc Anh, Anh, Barrow upon Soar, village

Vương quốc Anh, Anh, Basingstoke

Vương quốc Anh, Wales, Swansea

Giờ mở cửa: 24/7

Vương quốc Anh, Anh, Leicester

Điện thoại: +44 116 299 5460

Website: https://www.leicester.gov.uk/

Giờ mở cửa: Mo-Th 09:00-18:30; Fr 09:00-17:00; Sa 09:30-13:00; Su off; PH off

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Bedford

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Bedlington

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Vương quốc Anh? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\