Thư viện trong thị trấn Cardigan, Vương quốc Anh

đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Điện thoại: +44 1545 574110

Website: http://www.ceredigion.gov.uk/

Giờ mở cửa: Monday 09:00 - 13:00 and 14:00 - 18:00 Tuesday 09:00 - 13:00 and 14:00 - 17:00 Wednesday 09:00 - 13:00 and 14:00 - 17:00 Thursday 09:00 - 13:00 and 14:00 - 17:00 Friday 09:00 - 13:00 and 14:00 - 17:00 Saturday 09:00 - 12:00

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Cardigan (Wales), Vương quốc Anh? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\