Thư viện trong thành phố Durham, Vương quốc Anh

7 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Durham

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Vương quốc Anh, Anh, Durham

Vương quốc Anh, Anh, Durham

Vương quốc Anh, Anh, Durham

Vương quốc Anh, Anh, Durham

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Anh, Durham

Điện thoại: +44 3000 265 524

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:30-19:00; Sa 09:00-17:00

Vương quốc Anh, Anh, Durham

Bạn có đang tìm kiếm một thư viện tốt với nhiều loại sách tại tại Durham (Anh), Vương quốc Anh? Bạn cần những quyển sách chuyên ngành để nghiên cứu? Bạn muốn đọc một quyển sách quý hiếm trong bầu không khí yên bình và tĩnh lặng của phòng đọc sách? Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa thông tin cập nhật, địa chỉ, và số điện thoại của tất cả các thư viện trong nước, bao gồm những bộ sưu tập có tầm quan trọng thế giới.\