Hộp đêm Việt Nam

73 đối tượng
bộ lọc

Việt Nam, Cần Thơ, An Phú, village

Điện thoại: 02922232818

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 8h

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thủ Đức

Việt Nam, Kien Giang Province, Kiên Lương

Việt Nam, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Vũng Tàu

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Đà Nẵng

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Việt Nam, Cần Thơ

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Hanoi, Sơn Tây

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-05:00

Việt Nam, Lâm Đồng Province, Đạ Tẻh

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Khánh Hòa, Nha Trang

Việt Nam, Tỉnh Quảng Nam, Hội An

Điện thoại: 01227511115

Website: http://fb.me/

Giờ mở cửa: Mo-Su 21:00-03:00

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Kiệm, 436

Điện thoại: +84 8 39951657

Website: http://Bidalyp.com

Giờ mở cửa: 24/7

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyen Kiem, 436

Điện thoại: +84 8 39951657

Website: http://Bidalyp.com

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn có muốn biến đêm của mình thành một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc của âm thanh, ánh sáng và nhịp điệu, bạn có từng mơ về việc chiến đấu trên bàn bi-a? Hãy duyệt qua danh mục các hộp đêm tại tại Việt Nam trên website chúng tôi. Chúng tôi đã thu thập những thông tin đầy đủ nhất về các cơ sở giải trí tốt nhất trên thế giới! Bạn có thể quy định một khoảng tiêu chí tìm kiếm đa dạng, bao gồm theo khu vực, thành phố và quốc gia, hoặc bạn có thể thả ghim trên bản đồ. \