Rạp hát Đan Mạch

185 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Janderup, village

Website: http://www.7-kanten.dk

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Odense

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Esbjerg

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Website: http://www.aveny-t.dk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Trung Jutland, Sparkær, village

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen, Skjulhoj Alle, 21

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Website: http://www.fbi.dk/

Giờ mở cửa: Mo-We 16:30-23:00; Th-Sa 12:00-01:00

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Điện thoại: +45 35202030

Website: http://www.dr.dk/

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Website: http://www.kgl-teater.dk/

Đan Mạch, Trung Jutland, Aarhus

Website: http://www.filuren.dk/

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Klampenborg, village

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Vùng thủ đô Đan Mạch, Copenhagen

Website: http://www.husetsteater.dk/

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Billund

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Billund

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Đan Mạch? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\