Rạp hát trong thành phố 6th of October, Ai Cập

đối tượng
bộ lọc

Ai Cập, Giza Governorate, 6th of October

Điện thoại: +201094444273

Website: http://www.mustoperahouse.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại 6th of October (Giza Governorate), Ai Cập? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\