Rạp hát Croatia

72 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Buje, village

Croatia, Metković, Stjepana Radica, 1

Croatia, Zagreb, Ilica, 90

Điện thoại: +385 1 5496386

Website: http://www.histrion.hr/

Croatia, Split, Trg Gaje Bulata, 1

Điện thoại: +385 21 344999

Website: http://www.hnk-split.hr/

Hỗ trợ xe lăn: No

Croatia, Dubrovnik

Croatia, Zadar

Croatia, Zagreb

Croatia, Opatija

Croatia, Slatina

Croatia, Zagreb, Ilica, 31

Website: http://www.kazalistekerempuh.hr/

Hỗ trợ xe lăn: No

Croatia

Croatia, Zagreb, Ulica Pavla Subica, 2

Website: http://Www.tvornicakulture.com

Croatia, Zagreb, Ulica Janka Draskovica, 80

Croatia, Osijek

Croatia, Bjelovar

Croatia, Vinkovci, Ulica Hrvatskih zrtava, 2

Điện thoại: 032/338-752

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Croatia? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\