Rạp hát trong thành phố Vơ-ni-dơ, Ý

11 đối tượng
bộ lọc

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ, Lindenallee, 1965

Điện thoại: +39 041 786511

Website: http://www.teatrolafenice.it

Hỗ trợ xe lăn: No

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ, Campo San Fantin, 1965

Điện thoại: +39 041 786511

Website: http://www.teatrolafenice.it

Hỗ trợ xe lăn: No

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Ý, Veneto, Vơ-ni-dơ

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Vơ-ni-dơ (Veneto), Ý? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\