Rạp hát Palestinian Territories

30 đối tượng
bộ lọc

Palestinian Territories, Ariel

Palestinian Territories, a-Zawiya

Điện thoại: 0097252728310

Giờ mở cửa: 24/7

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Huwara, village

Palestinian Territories, Abu Dis, village

Palestinian Territories, Area A, Askar, village

Palestinian Territories, Area A, Bethlehem

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area C, Oranit

Palestinian Territories, Area A, Jenin

Điện thoại: +970 4250 3345

Website: http://www.thefreedomtheatre.org/

Palestinian Territories, Oranit

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Rafah

Palestinian Territories, Gaza

Hỗ trợ xe lăn: No

Palestinian Territories, Abu Dis, village

Palestinian Territories, Area A, Kalkilya

Palestinian Territories, Har Adar

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Palestinian Territories? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\