Rạp hát Cộng hòa Macedonia

22 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.filharmonija.mk

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: http://www.mob.com.mk/

Hỗ trợ xe lăn: No

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Cộng hòa Macedonia? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\