Rạp hát Malaysia

20 đối tượng
bộ lọc

Malaysia, Selangor, Shah Alam

Malaysia, Sarawak, Lawas

Malaysia

Malaysia, Kuala Lumpur

Điện thoại: +60 340 265 555

Website: http://www.istanabudaya.gov.my/

Malaysia, Jalan Legoland, 7

Malaysia, Selangor, Petaling Jaya

Malaysia, Selangor-Kuala Lumpur Borders, Kuala Lumpur

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Malaysia, Selangor, Petaling Jaya

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Malaysia, Selangor, Petaling Jaya

Malaysia, Selangor, Shah Alam

Malaysia, Kuala Lumpur, Holmberg, 116

Điện thoại: +60 32274 3709

Website: http://www.tfa.org.my/

Giờ mở cửa: 09:30-12:30,13:30-21:00; Sa 08:30-21:00; Su 08:30-19:00

Malaysia, Johor, Iskandar Puteri, Jalan Legoland, 7

Malaysia, Selangor, Petaling Jaya

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Malaysia? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\