Rạp hát Malta

11 đối tượng
bộ lọc

Malta, Cospicua

Website: http://birgu.gov.mt/

Giờ mở cửa: Most Sundays Sep-Jul, 11am (see website for detailed schedule)

Malta, Valletta, Zur Holstenau, 115

Điện thoại: +356 21246389

Website: http://www.teatrumanoel.com.mt/

Malta, Valletta

Malta, Valletta, Old Theatre Street, 115

Điện thoại: +356 21246389

Website: http://www.teatrumanoel.com.mt/

Malta, Sliema

Malta, Marsaskala

Malta, Gozo, Victoria, Triq ir-Repubblika, 9

Điện thoại: 21556256

Website: http://www.teatruastra.org.mt

Malta, San Gwann

Malta, Marsaskala

Malta, Gzira

Malta, Gozo, Victoria

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Malta? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\