Rạp hát Moldova

31 đối tượng
bộ lọc

Moldova, Ratuș, village

Moldova, Soroca, Strada Independentei, 73a

Website: http://www.teatrulapostol.md/

Moldova, Chișinău, Strada Vlaicu Pircalab, 75

Website: http://chehov.md

Moldova, Transnistria, Glinoye, village

Moldova, Chișinău, Strada Mitropolit Varlaam, 78

Website: http://filarmonica.md

Moldova, Chișinău

Website: http://organhall.md

Moldova, Chișinău

Website: http://www.eminescu.md

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:00-19:00

Moldova, Chișinău, Strada Sfatul Tarii, 18

Website: http://gintalatina.md/

Moldova, Transnistria, Rîbnița

Moldova, Năpădeni, village

Moldova, Chișinău

Moldova, Bălţi

Moldova, Chișinău, Bulevardul Grigore Vieru, 11

Website: http://tei.md

Moldova, Chișinău

Moldova, Pepeni, village

Bạn có muốn tận hưởng một buổi tối ở rạp hát tại tại Moldova? Đừng lãng phí thời gian để cố gắng tự mình thu thập thông tin từ các nguồn ngẫu nhiên. Chúng tôi đã tạo một danh mục độc đáo với đầy đủ thông tin mới nhất về tất cả các cơ sở nghệ thuật biểu diễn đang hoạt động tại quốc gia của bạn cũng như ở nước ngoài.\